top of page

Nieuws rond de molen

  • De Synergieschool (Alfonsusschool en school voor speciaal onderwijs) in Roermond is met ingang van het schooljaar 2016 na een lange tijd van voorbereiding van start gegaan in een prachtig gerenoveerd gebouw waarin oud en nieuw in elkaar overvloeien. De komende jaren zullen de kinderen van de school kennis kunnen maken met de molen en het oude ambacht van molenaar. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de school om op educatief gebied met elkaar samen te werken.

  • Het molenterrein is in het najaar van 2016 aanzienlijk veranderd. Om de toegankelijkheid van het vervoer van de kinderen van de Synergieschool te verbeteren is het terrein rond de molen opnieuw ingericht en is het grasveld vervangen door klinkers. Er is eveneens een verbinding gemaakt met de Heinsbergerweg waardoor het molenterrein ook van die zijd wordt ontsloten. Dit bied nieuwe mogelijkheden bv om fietsroutes en wandelroutes direct langs de molen te laten lopen. 

bottom of page